Zákon o zbraních

zrušenoZákon č. 147/1983 Sb. Zákon o zbraních a střelivu
zrušenoVyhláška č. 10/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra kterou se vydávají podrobnější prováděcí předpisy o zbraních a střelivu
zrušeno
Zákon č. 49/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu
zrušeno Vyhláška č.264/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější prováděcí předpisy o zbraních a střelivu
zrušeno
Zákon č. 288/1995 Sb.
, o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
zrušenoZákon č. 13/1998 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních).
novelizován Zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních). Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a prováděcí předpis Nařízení vlády 217/2017 Sb.
zrušeno Zákon č. 170/2013 Sb. , kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a některé další zákony.
zrušeno Zákon č. 229/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
aktuální Zákon č. 13/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů,
Kapitola o uložení zbraní v trezorech je paragraf 58

Zákon o zbraních 13/2021 Sb. - aktuální platný

ze dne 16. prosince 2020,
kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
ZBRANĚ, STŘELIVO A MUNICE

Hlava I
Úvodní ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 32) a upravuje nakládání se střelnými zbraněmi (dále jen „zbraň“) a střelivem, podmínky pro provozování střelnic, nakládání s municí a provádění pyrotechnického průzkumu.

(2) Zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na

 1. a) zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji ozbrojenými silami České republiky 1), Vojenskou policií 33), bezpečnostními sbory 1a), Vojenským zpravodajstvím 11) léků nebo v důsledku nemoci, a
 2. c) převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě.
 3. Hlava II

  Díl 1Kategorie zbraní a střeliva
  Díl 2Nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva
  Díl 3 Zbrojní průkaz
  Díl 4 Zbrojní licence
  Díl 5 Registrace a průkaz zbraně
  Díl 6Vývoz, dovoz a tranzit zbraní a střeliva
  Díl 7 Střelnice
  Díl 8Zvláštní ustanovení o nakládání se zbraněmi a střelivem

  Hlava III

  Díl 1Obecná ustanovení o munici
  Díl 2Muniční průkaz
  Díl 3Muniční licence
  Díl 4Některá ustanovení o nakládání s municí
  Díl 5Pyrotechnický průzkum
  Díl 6Nález dokladu, munice, střeliva nebo výbušniny

  Hlava IV

  Díl 1Vedení a využívání informačních systémů
  Díl 2Výkon státní správy

  Hlava V

  Díl 1Přestupky na úseku zbraní a střeliva
  Díl 2Přestupky na úseku munice