Úschovné objekty

utajované materiály trezory

Úschovné objekty je hlavní nadpis pro všechny trezory a zařízení. Bezpečnostní úschovné objekty slouží pro uložení věcí a podle stupně odolnosti jsou určené na různě vysoké hodnoty uložených věcí a dokumentů. Stupně odolnosti neboli bezpečnostní třídy řeší česká norma ČSN 916012 která začíná třídami Z1, Z2 a Z3 a to je základní bezpečnost. Takové produkty se nazývají sejfy. Na českou normu plynule navazuje norma evropská v ČR převzatá ČSN EN 1143.

Úschovné objekty podle Národního bezpečnostního úřadu

národní bezpečnosntí úřad

Úschovný objekt typ 1A

Úschovný objekt typu 1A je certifikovaný Úřadem a splňuje, včetně uzamykacího systému, požadavky bezpečnostní třídy Z1 podle ČSN 916012

S1 = 1bod
trezory na dokumenty

Úschovný objekt typ 1B

Úschovný objekt typu 1B je certifikovaný Úřadem a splňuje, včetně uzamykacího systému, požadavky bezpečnostní třídy Z2 podle ČSN 916012.

S1 = 2body
uschování v trezoru

Úschovný objekt typ 1C

Úschovný objekt typu 1C je certifikovaný Úřadem a splňuje, včetně uzamykacího systému, požadavky bezpečnostní třídy Z3 podle ČSN 916012.

S1 = 3body
úchovný objekt NBÚ typ 2

Úschovný objekt typ 2

Úschovný objekt typu 2 je certifikovaný Úřadem a splňuje požadavky bezpečnostní třídy 0 podle EN 1143-1. V souladu s EN 1143-1 musí být úschovný objekt typu 2 osazen zámkem minimálně třídy A podle ČSN EN 1300 (zámek typu 2, bod 1.2.3. přílohy).

SS1 = 2bod
úchovný objekt NBÚ typ 3

Úschovný objekt typ 3

Úschovný objekt typu 3 je certifikovaný Úřadem a splňuje požadavky bezpečnostní třídy 1 podle EN 1143-1. V souladu s EN 1143-1 musí být úschovný objekt typu 3 osazen zámkem minimálně třídy A podle EN 1300 (zámek typu 2). V případě, že je v úschovném objektu typu 3 uložen kryptografický materiál, musí být tento úschovný objekt vybaven minimálně třípolohovým kombi mechanickým zámkem.

SS1 = 3bod
úchovný objekt NBÚ typ 4

Úschovný objekt typ 4

Úschovný objekt typu 4 je certifikovaný Národním bezpečnostním úřadem (dále jen „Úřad“) a splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2 nebo vyšší podle ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové trezory.

SS1 = 4bod

V souladu s ČSN EN 1143-1 musí být úschovný objekt typu 4 osazen zámkem minimálně třídy A podle ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření (zámek typu 2, bod 1.2.3. přílohy). V případě, že je v úschovném objektu typu 4 uložen kryptografický materiál, musí být tento úschovný objekt vybaven kombinačním mechanickým zámkem, minimálně třípolohovým.

Zámky úschovných objektů

úchovný objekt NBÚ typ 2

Zámek typ 2

Zámek typu 2 je certifikovaný Úřadem v rámci certifikace úschovného objektu a splňuje požadavky bezpečnostní třídy A podle ČSN EN 1300.

SS2 = 2bod
úchovný objekt NBÚ typ 3

Zámek typ 3

Zámek typu 3 je certifikovaný Úřadem v rámci certifikace úschovného objektu a splňuje požadavky bezpečnostní třídy B podle ČSN EN 1300.

SS2 = 3bod
úchovný objekt NBÚ typ 4

Zámek typ 4

Zámek typu 4 je certifikovaný Úřadem v rámci certifikace úschovného objektu a splňuje požadavky bezpečnostní třídy C podle ČSN EN 1300.

SS2 = 4bod

Úschovné objekty podle kontstukce

Skříňové trezory

archivační trezorová skříň

Jsou to větší trezory, které se používají na uložení větších předmětů. Dobře poslouží na uložení archivu nebo účetnictví. Větší rozměr dobře vyhovuje na dražší zařízení nepříklad fotografa nebo geodeta. Vyráví se jednoplášťové trezorové skříně s více plášťovými dveřmi. Vyšší zabezpečení jsou potom certifikované skříně. Základní bezpečnost jsou trezorové skříně ve třídě Z2 a následují skříně s vyšším zabezpečením v I. nebo II. třídě. Zajímavým řešením jsou potom trezorové skříně se zvýšenou ohnivzdorností nebo s certifikovanou ohnivzdorností. Ohnivzdornost oceníte při ochraně papírů nebo datových nosičů.

Vestavěné trezory

trezor do podlahy

Vestavěný trezor je zazděný ve zdi (podlahy) která částečně tvoří ochranu proti vloupání. Při nákupu jsou levnější, ale musíte pro ně mít vhodné místo a další práce navíc je s kvalitním zazděním. Vestavěné trezory jsou také na delší dobu kvůli takřka nevratnému spojení se zdí, podlahou. mezi výhody patří nižší pořizovací náklady, možnost ukrytí na neočekávané místo a nebo úspora místa. Vestavěné trezory lze rozdělit podle bezpečnostních tříd. V nabídce jsou jednoplášťové schránky vhodné jako pohotovostní pokladna, na klíče od auta a vůbec na uložení hodnoty okolo 30 tisíc korun. Nabídka sejfu do zdi v e-shopu. Následuje kategorie trezorů do zdi v bezpečnostní třídě I a II. Tyto trezory mají vícestěnné dveře s masivními blokovacími čepy do všech stran.

Trezorové dveře

trezorové dveře

Trezorové dveře tvoří vstup do trezorové místnosti. Celá trezorová místnost je stejně bezpečná jako samotné dveře. Nejen stěny, ale také strop a podlaha musí být bezpečné. Trezorové dveře dovolují postavit libovolně velkou místnost. Třeba jen několik desítek centimetrů hlubokou a nebo celou halu, kam se pohodlně zajede vozíkem. I ta nejmenší trezorová místnost je vhodná na neomezený počet zbraní. Odpovídá zákonu na uložení zbraní. Z pohledu NBÚ je jistě nejzajímavější možnost uložení utajovaných materiálů stupně "typ 3 - tajné". Celá trezorová místnost je tedy vhodná na celé utajované archivy.

Komorové trezory

Komorový trezor má v zavřeném stavu všechny vnitřní strany větší než 1 metr. Takové trezory se tvoří na místě vylitím z betonu, z připravených prefabrikátů (železné panely apod.) a nebo kombinací těchto dvou metod.