Skartování utajovaných dokumentů

skartování dokladů

Naše společnost si vybudovala jméno na trezorech. Společně s trezory přichází důvěra ve společnost, která nakládá citlivě s důvěrnými dokumenty. Můžeme pro Vás udělat skartování důvěrných písemností, obchodních smluv, databází, vyřazených dokumentů, účetních a daňových dokladů, vyřazených archiválií, volebního skartu a podobně. Provádíme odbornou likvidaci jakýchkoliv dokumentů, datových nosičů i plastových průkazů.

Nemůžeme konkurovat firmám při pravidelném skartu několika složek.

Jak se skartuje?

Máme několik vyzkoušených metod naprostého znehodnocení materiálů, které nám svěříte. Likvidace je naprostá a nenávratná. Provádí se v průmyslových skartovacích strojích, mletím nebo jedinečným rozvlákněním ve vodní lázni. Vlastníme průmyslový skartovací stroj, který rozdrtí papír na velmi jemné částečky. Pokud ani to by nestačilo, ničíme papíry ve vodní lázni, kde dojde k naprostému rozvláknění na kaši.

Co děláme?

Skartování papíru v utajení P2 podle normy DIN 66399 tedy proužky do 6 mm nebo nejvyšší utajení P7 rozvlákněním ve vodní lázni. Drcení občanských průkazů, pasů, kreditních karet. Recyklace nedůvěrných dokumentů. Třídění a vystěhování dokumentů, skladů, archívů.

Kdo u nás skartuje?

Tato služba je vhodná pro firmy a organizace, které potřebují najednou a bezpečně zlikvidovat velké množství libovolných tiskovin, archívů, účetnictví. Součástí této služby je protokolární převzetí dokumentů, jejich spolehlivá následná likvidace a vystavení příslušného potvrzení.

skartování papíru, dokumentů
Skartování papíru
skartování pasů
Skartování cestovních pasů
rozvláknění skartování papíru
Rozvláknění ve vodě

Znehodnocení průkazů, CD, kreditních karet nebo pasů

ničení pasů a CD disků

Plastové karty, kreditní karty, občanské průkazy a například pasy se melou za sucha na velmi malé kousky. Datová média jsou na tom velice podobně. Lze je také rozemletím nevratně skartovat. Fyzické rozemletí na kousky je ideální metodou. V tomto případě nefunguje ničení magnetem, rozebírání ani softwarové vymazání.

Ničení harddisků - metody ničení dat

ničení disku

Žijeme v rychlé době, kde kyberkriminálníci a hackeři jsou stále s námi při denních rutinách. Proto ani nemůžete vyhodit váš počítač jako každé jiné smetí. Zničení pevného disku je základem ochrany všech citlivých informací.

Vymazání disku

Je to nejvíce používaná metoda ničení pevných disků. Vždy to ale není nejlepší metoda. Jednoduché smazání dat z disku je nevymaže úplně. Přesune je to jen na jiné místo disku.

Demagnetizace disku

Vysoce efektivní metoda. Ve skutečnosti je tak efektivní, že jí doporučují státní instituce, které se zabývají utajovanými dokumenty. Používaný magnet je jemně vyladěný a tak dokáže zničit každou stopu uložených dat.

Fyzické skartování disku

Široce rozšířená metoda při skartování pevných disků a recyklaci materiálů. Například pomocí drcení noži na tak malé kousky dokud nejsou dost malé. Vysoký stupeň utajení.