jinova trezory

Likvidace trezorů

Likvidace trezorů

Když Váš trezor dosloužil nebo se ho jen potřebujete zbavit, přichází na řadu jeho likvidace. Veškeré starosti bereme na sebe. Trezor vystěhujeme, odvezeme anebo v některých případech se začíná s demontáží již na místě. Odvezeme si nepotřebný trezor, jeho části a veškeré stavební sutě. Po práci po sobě uklidíme. Následně se trezor ekologicky zlikviduje, ale není to tak snadné, že by se jen odvezl do sběrných surovin. Velkou většinu trezorů ve sběrnách druhotných surovin nevezmou, protože mají mezi stěnami výplň z betonu, nebezpečného azbestu, popelu apod. Vystavíme protokol když potřebujete pro zaměstnavatele nebo do účetnictví.

Odvezení trezoru k likvidaci

Po dohodě odvezeme trezory. Zlikvidujeme a je o tom vyhotoven protokol s potvrzením ekologické likvidace. Někdy se může trezor likvidovat na místě, hlavně kvůli nemožnosti vystěhování nebo když je to příliš náročné.

Likvidace trezorových dveří

Trezorové dveře a trezory do zdi se většinou rozebírají na místě. Likvidace je náročnější, protože když se provede kvalitní montáž do zdi, musí být obtížné znovu trezor ze zdi vyndat.

Šrotovné a výkup trezorů

Vykupujeme staré a nepotřebné trezory. Nabízíme za ně slevu na nový trezor. Nabídněte nám jakýkoli trezor a to i zamčené a poškozené kusy. Vykupujeme také veškeré ozdoby na trezory, doplňky a literaturu.

Ekologická likvidace

Pro banky, ministerstva a jiné organizace děláme službu likvidace trezorů na ještě vyšší úrovni. To znamená, že provedeme nejen odstranění trezoru, ale také obdržíte veškeré potřebné dokumenty o tom, že byl trezor ekologicky zlikvidován. Nakládání s odpady může být v organizaci podceňováno, ale stále více na to začíná stát dohlížet.

Trezory jsou z velké části kovové a to co z trezoru vidíte jako jeho uživatel je v podstatě jen kov. Trezory ale běžně mají mezi dvěma plášti další materiály a ty mohou být brány jako nebezpečný odpad. V současné době jsou mezi lidmi stále ještě trezory s Azbestem! od jednoho českého výrobce, který funguje dodnes. Dalším velice běžným případem jsou trezory plněné betonem, který také podléhá ekologické likvidaci.

zpět | domů

Kontakt

Články zdarma

průvodce světem trezorů
nejčastější umístění
při používání trezoru
hlavní údaj při koupi trezoru
co uložit do trezoru
trezorové zámky
jak si vybrat?