Programy elektronických zámků

Primárně mají elektronické trezorové zámky jasnou funkci. Dovolit přístup do trezoru jen tomu kdo zná tajnou kombinaci. Majiteli trezoru. Tuto hlavní komobinaci má tedy každý zámek. Předpsaných je 6 čísel, ale některé zámky zvládají i více čísel. Některé zámky ani nepotřebují klávesnici. Dnes běžné jsou na otisk prstu a objevil se na principu čtečky karet.

ikona majitel

Manažerská kombinace

Zámek má vždy manažerský kód. Tedy kód majitele, který spravuje zámek. Může dovolit další uživatele, ale také je zakázat. Uživatelé mohou být jen pozastaveni, například když jsou na dovolené. Manažer může mazat uživatele i když nezná jeh tajnou kombinaci.

ikona master

Master kód

Zámek může mít nadřazený kód, kterým je možné nastavovat celý zámek. Master kód ale neotevře zámek. Můžete mít ve firmě někoho pověřeného správou trezorového hospodářství. Ten se ale nesmí dostat k obsahu jednotlivých trezorů. Příliš se tato funkce nepoužívá.

ikona žena

Uživatelská kombinace

Manažer může dovolit ještě dalšího uživatele. Nejčatěji druhého uživatele, ale klidně libovolný počet. Jen jeden správce se stará o funkce zámku. Lepší zámky zvládají více rovnocenných uživatelů. Například 9, 50 nebo 512. Uživatelé mají právo vstupovat do trezoru svojí tajnou kombinací, kdykoli si jí mohou změnit bez vědomí manažera.

ikona zpoždění

Časové zpoždění otevření

Proti rychlému přepadení se elektronický zámek po zadání správné kombinace ještě po nastavenou dobu neotevře. Tuto funkci využívají obchody, kde je možné přijít rychle k velkému obnosu. Nastavit je možné zpoždění od jedné minuty až do 99. Zadáte správnou kombinaci, počkáte nastavenou dobu a potom znvou zadejte správnou kombinaci.

ikona zámek

Zabezpečení proti manipulaci
Manipulace

Někdy se netrefíte napoprvé. Při zadání špatné kombinace máte další pokus. Typicky po třech špatných zadáních se zámek na několik minut zablokuje. 5 - 15 minut. Potom zase máte šanci vyzkoušet kombinaci a zase se zablokuje. Je to ochrana proti náhodnému zkoušení kombinací. Některé zámky umí nahlásit, že dřívě byla zadaná špatná kombinace.

ikona audit

Audit

Výpis všech událostí se zámkem. Hlavně časy přístupů s označením uživatele, ale také výměna baterie nebo špatné zadání. majitel trezoru má postup jak ze zámku vytáhnout audit všech událostí. Je tak možné hlídat kdo a kdy něco bral z trezoru. Počítač se připojí pomocí kabelu, takže musí být blízko u trezoru. Druhá možnost je stáhnout data na klíčenku. Tu potom donést někam k trezoru. Jednotlivé audity se mohou ukládat jako soubory.

ikona oko

Duální mód

K otevření elektronického zámku je potřeba zadat dva kódy dvou různých uživatelů. Jeden bez druhého neodemkne. Je to dobré na trezor dvou majitelů, kteří nemohou sahat do pokladny jeden bez druhého. První uživatel zadá svojí kombinaci a vzápětí zadá kombinaci druhý uživatel. Potom je teprve možné otevřít trezor. Zamknout je už možné snadno jen otočením kliky.

ikona dallas klíč chip

Dallas klíč

Pomocí čipu je možné se k zámku autorizovat jako konkrétní uživatel. Uživatel zadá šestimístnou kombinaci a přiloží klíčenku. Ta funguje jako sedmé číslo kombinace. Trezor se otevře když je správná sada tajného čísla a klíčenky. Je to dobré, že samotná kombinace nebo samotná klíčenka je Vám celkem k ničemu. Nejde zatelefonovat kombinace.

ikona hodiny

Jednorázové kódy

OTC neboli jednorázové kódy, které si majitel vygeneruje. Je možné vystavit kód platný od určitého času na třeba jen 2 hodiny.

ikon týden

Týdenní časový zámek

Nastavíte si časy od kdy do kdy je možné zámek použít. V jiné časy je zámek neaktivní. Například o víkendu je zcela neaktivní.

ikona čas

Expirace kódů

Elektronické zámky umí pohlídat například nepoužívaný kód. Když je nějaký kód po nastavenou dobu neaktivní, smaže se automaticky.

ikona kurýr

Kód kurýra

Manažer nastaví jednorázový kód, který později může použít kurýr pro jeden přístup do trezoru. Bez časového zpoždění.

ikona kalendář

Variabilní časové zpoždění

Manažerský kód vstupuje do trezoru okamžitě. Jeden z uživatelů, například prodavačka má nastavené časové zpoždění otevření.

ikona tichý alarm

Tichý alarm

Zámek připojený na zabezpečovací systém může vyhlásit tichý poplach. Při zadání správné kombinace s posledním číslem ±1.

ikona zámky

Více zámků

Jedna klávesnice může ovládat více zámků. Dva nebo pět. Bezpečnost je zachována.

ikona vlaštovka

Vzdálená správa, zablokování

Existují zámky, které je možné pomocí softwaru nebo aplikace ovládat kdekoli z celého světa. Některé zámky můžete vzdáleně zablokovat.