jinova trezory

Certifikace a bezpečnostní třídy u trezorů na zbraně

Trezory na zbraně se liší od ostatních trezorů právě svým použitím. Trezory na zbraně se řídí zákonem č. 229/2016 Sb. a ten je nade vším (před novelizací zákon č. 119/2002 Sb). Teprve v zákoně se hovoří o dalších normách, které musí trezor na zbraně splňovat. Se zákonem je úzce spjato Nařízení Vlády č. 217/2017Sb. (původně č. 338, potom č. 347 a potom č. 503), které vykládá zákon a určuje technické požadavky na uložení zbraní a podmínky skladování zbraní.

V zákoně se dočtete o bezpečnostních třídách, které pro potřeby uložení zbraní řeší dvě normy. Česká norma základní bezpečnosti sejfů ČSN 916012 a celoevropská norma EN 1143 pro trezory.

Zákon o uložení zbraní č. 229/2016 Sb.

Aktuální zákon č. 229/2016 Sb. (novelizovaný zákon číslo 119/2002 Sb.) o zbraních a střelivu se věnuje mimo jiné správnému uložení zbraní. V paragrafu 29 se dočtete, že musíte zbraně A, B a C vhodně zabezpečit, a že musíte umožnit vstup při kontrole. V paragrafu 58 se popisuje kolik zbraní je možné kam uložit (rozdělení do 3 kategorií). Tento paragraf se může zdát nesrozumitelný, ale stačí si zároveň přečíst Nařízení vlády č. 217/2017 Sb. Tam se pojmy celkem jasně vysvětlují.

Nařízení Vlády č. 217/2017 Sb.

U nařízení č. 217 je důležité porozumět zákonu číslo 229/2016 Sb. (před novelizací zákon č. 119/2002 Sb) a nebo lépe si číst oboje najednou. Uložení zbraní je totiž popsáno částečně v zákoně a doplňují to informace v nařízení. V paragrafu 2 se stanoví parametry zařízení a vysvětlují pojmy. V paragrafu 3 je pak jasně napsáno, jak má vypadat trezorová místnost.

15 odporových jednotek a zámek třída "A"

15 odporových jednotek RUtrezorový zámek třídy A na zbraně

Asi nejvíce diskutovaná část z Nařízení Vlády 347. Hodně lidí se tady snaží najít svojí berličku. Dokázat tímto, že ten jejich necertifikovaný trezor doma vlastně odpovídá na uložení zbraní.

Přitom je to celkem jasné. Trezor musí mít zámek třídy "A", to neobejdete. Druhý požadavek je 15 RU (odporových jednotek). V tom je právě ten zádrhel. Musíte dokázat, že Váš trezor má 15 RU! Nelze říct, je přeci nedobytný a s betonem, ten odolá všemu. V tomto případě je nutné doložit nějaký papír. Odporové jednotky řeší norma EN 1143. Určovat kolik má co jednotek může státem akreditovaná zkušebna. Rozhodně nemůžete sami rozhodnout, nemůže tak udělat ani prodejce/dovozce trezoru a dokonce ani výrobce trezoru samotného! Rozporuplné jsou certifikáty soudních znalců. Nevím jak se na ně bude tvářit kontrolní orgán.

Je možné se tedy setkat s certifikátem, který není vystavený na bezpečnostní třídu. Je na něm uvedeno, že trezor odpovídá na uložení zbraní do 10 kusů a odpovídá podmínkám zákona 119/2002 Sb po novelizaci č. 229/2016 Sb.. Takový certifikát je naprosto dostačující k trezorům na zbraně. Když ale chcete ukládat také nějaké další hodnoty, už by to chtělo certifikovanou bezpečnostní třídu.

Bezpečnostní třída S1 a S2 podle EN 14450

Certifikáty na třídu S1 nebo S2 jsou vhodné na plechové skříně. Oficiálně se jim říká trezorové schránky. Například pro uložení nářadí v garáži nebo šanony v kanceláři. Schránky nemají žádné odporové jednotky. Proto nejsou vhodné na uložení více než 2 ks zbraní! Z pohledu uložení zbraní je tato bezpečnostní třída zcela zbytečná. Nevím proč by někdo certifikoval trezory na zbraně právě do této normy.

bezpečnostní třída S10

Bezpečnostní třída S1

Minimálně jeden zámek třídy A

Orientační úložná částka kolem 5 tisíc

Odporové jednotky 10/10 RU

bezpečnostní třída S10

Bezpečnostní třída S2

Minimálně jeden zámek třídy A

Orientační úložná částka do 10 tisíc

Odporové jednotky 10/15 RU


Základní bezpečnost ČSN 916012

Bezpečnostní třídy Z jsou čistě pro Českou republiku, je to naše norma a tedy i české trezory. Výjiečně si udělá certifikát v ČR zahraniční firma. "Z" jako základní bezpečnost jsou jednoplášťové a více plášťové sejfy. Vždy musí mít certifikovaný trezorový zámek. Zámky se vyrábí minimálně ve třídě A.

Bezpečnostní třída Z1 trezorů

Bezpečnostní třída Z1

V podstatě na tuto třídu je dostačující plechová schránka s trezorovým zámkem a nějakým rozvorem. Tato bezpečnostní třída se ale nevyrábí. Všechno co výrobci trezorů vyrobí je možné certifikovat do vyšších tříd. Na uložení zbraní je třída Z1 zbytečná. Přesněji slouží na uložení 2 ks.

Bezpečnostní třída Z2 trezorů

Bezpečnostní třída Z2

Ta nejnižší možná bezpečnostní třída, která dokazuje, že sejf je odpovídající na zbraně, že má 15 RU... V nabídce jsou sejfy na krátké zbraně sejfy NSS, které jsou certifikované do bezpečnosntí třídy Z2. A na dlouhé zbraně oblíbená řada trezorů ZBS.

Bezpečnostní třída Z3 trezorů

Bezpečnostní třída Z3

Vyšší zabezpečení deseti zbraní než je to základní ve třídě Z2. Do trezoru můžete ke zbraním uložit ještě další cennosti. V nabídce je výrobní řada NT v bezpečnostní třídě Z3 podle české norma 916012. Menší sejfy na krátké zbraně a také vysoké na uložení dlouhých.

Minimálně jeden zámek třídy A

Úložná částka kolem 10 tisíc

Odporové jednotky 10/10 RU

Minimálně jeden zámek třídy A

Úložná částka 30 - 40 tisíc

Odporové jednotky 15/20 RU

Minimálně jeden zámek třídy A

Úložná částka do 50 tisíc

Odporové jednotky 20/25 RU

Vyšší zabezpečení podle normy EN 1143

bezppečnostní třída 0 podle EN 1134

Bezpečnostní třída 0

S třídou 0 se asi často nesetkáte. Nějaký úředník vymyslel takové nešťastné označení a časem tato třída asi úplně zanikne. Dnes máme v nabídce jednu nebo dvě výrobní řady. Z pohledu zbraní je tato třída vhodná na uložení 10 kusů zbraní. Takže se v podstatě vyrovná s třídami Z1, Z2 a Z3. Bezpečností je o něco výš. Odporové jednotky jsou 30/30 RU.

bezppečnostní třída 1 podle EN 1134

Bezpečnostní třída I na dvacet zbraní

Trezor v I. třídě je již dobře zabezpečený. Je tedy vhodný na 20 kusů zbraní podle zákona, ale zbraněmi to nekončí. První třídu si kupují lidé do domácnosti a menší podniky. Je vhodná na uložení dalších hodnot od 100 tisíc až do 1 milionu (s dalším zabezpečením), utajovaných materiálů (stupně "Tajné" podle NBÚ) apod. Máte tedy doma více zbraní a nebo k té jedné chcete uložit i nějakou hotovost, pas a důležité dokumenty.

bezppečnostní třída 2 podle EN 1134

Bezpečnostní třída II pro zbraně a cennosti

II. bezpečnostní třída je již celkem vysoká. Pro domácnosti je to většinou nadstandard. Z hlediska zbraní je na dvacet kus odpovídající stejně I. třída jako II. třída. Druhá je tedy vhodná na uložení dražších zbraní a nebo zbraní společně s cennostmi. Do II. třídy je možné ukládat hodnoty okolo 200 tisíc až do 3 milionů. Podle dalšího zabezpečení na místě, podle místa instalace a podle konkrétní polišťovny.

Minimálně jeden zámek třídy A

Úložná částka kolem 50 tisíc

Odporové jednotky 30/30 RU

Minimálně jeden zámek třídy A

Úložná částka okolo 300 tisíc

Odporové jednotky 30/50 RU

Minimálně jeden zámek třídy A

Úložná částka okolo 500 tisíc

Odporové jednotky 50/80 RU

Trezorové dveře v I. bezpečnostní třídě

Trezorové dveře jsou velice zajímavé. Můžete si vytvořit libovolně velkou trezorovou místnost, komorový trezor. Podle zákona vznikne prostor na neomezený počet zbraní. Výhodné je to určitě pro střelnice a obchody se zbraněmi. I když i v domácnosti je hodí trezorová mísnost kam se uložení nejen zbraně, ale i další hodnoty. Trezorové dveře se dělají také v panickém provedení a je potom možné se uvnitř zamknout.

Počet zbraní v trezoru

Bezpečnostní třída S1 podle normy EN 14450 žádné odporové jednotky pro uložení 2 ks zbraní
Bezpečnostní třída S2 podle normy EN 14450 žádné odporové jednotky pro uložení 2 ks zbraní
Bezpečnostní třída Z1 podle normy ČSN 916012 10/10 RU pro uložení 2 ks zbraní
Certifikát na 15 RU podle normy EN 1143 15 RU pro uložení 10 ks zbraní
Bezpečnostní třída Z2 podle normy ČSN 916012 15/20 RU pro uložení 10 ks zbraní
Bezpečnostní třída Z3 podle normy ČSN 916012 20/25 RU pro uložení 10 ks zbraní
Bezpečnostní třída 0 podle normy EN 1143 30/30 RU pro uložení 10 ks zbraní
Bezpečnostní třída I podle normy EN 1143 30/50 RU pro uložení 20 ks zbraní
Bezpečnostní třída II podle normy EN 1143 50/80 RU pro uložení 20 ks zbraní

Kontakt

Články zdarma

průvodce světem trezorů
nejčastější umístění
při používání trezoru
hlavní údaj při koupi trezoru
co uložit do trezoru
trezorové zámky
jak si vybrat?