jinova trezory

Programy elektronických zámků

Program manažera

Manažer neboli majitel je nejdůležitější z uživatelů, tuto funkci má každý i ten nejjednodušší zámek. Je to hlavní kód, který používáte k otevření trezoru. Manažer také vládne u zámků s více funkcemi, s více uživateli. Pomocí svého kódu může měnit počet uživatelů, blokovat je, měnit programy zámku a dělat výpis přístupů.

Většině uživatelů dostačuje právě tato jediná funkce trezorového zámku. Zámky ale mají již v základu více funkcí, které samozřejmě nemusíte využívat. Typicky jeden manažer může dovolit druhého uživatele.

 Program manažera

Uživatelské kombinace

Trezorové zámky umožňují přístup několika uživatelů, kdy každý má svou vlastní kombinaci. Počet uživatelů elektronického trezorového zámku je různý podle typu zámku. Klasický počet jsou dva, osm, devět ale i třicet a více kódů. Každý uživatel trezoru potom otevírá zámek svým vlastním tajným kódem. Za pomoci dalšího příslušenství lze potom vypsat na PC jednotlivé přístupy do trezoru i s časem.

 Uživatelské kombinace

Zablokování zámku

Jedná se o ochranu proti nedovolené manipulaci, kdy například zloděj nebo dítě zkouší náhodné kombinace. Po třech nebo čtyřech za sebou následujících chybných zadáních se zámek na 5 minut vypne, poté se zablokuje již po jednom nebo dvou chybných zadáních. Během této blokovací doby kontrolka LED krátce bliká každých 10 sekund a zmáčknutí klávesy na klávesnici je odmítnuto 3 násobným signálem (může se lišit podle typu zámku).

 Zablokování trezorového zámku

Záznam přístupů - audit

Trezorvé zámky hlavně vyššího programového vybavení umějí zaznamenávat, pamatují si, kdo a kdy trezor otevřel. Záznam je ve formě ID uživatele, data a času otevření. Zaznamenává se také jiná manipulace se zámkem jako je výměna baterie nebo neoprávněný pokus o přístup. (Záleží na programovém vybavení zámku.) Výpis je pak možný kabelem nebo Dallas čipem.

 Záznam přístupů do trezoru

Časová prodleva

Po správném zadání kódu začíná doba prodlevy. Lze nastavit mezi 1 až 99 minutami a nastavuje jí manažer. Po uplynutí doby prodlevy začíná okno otevírání. Během okna otevírání může být otevřen trezor zadáním správného kódu. Pokud není zadán správný kód, je zámek opět časově zablokován.

Manažer může mít svůj kód s okamžitým otevřením, ale druhý kód uživatele má nastavené časové zpoždění. Typicky prodavač v obchodě.

 Časová prodleva otevření trezoru

Funkce časového zámku

Některé trezorové zámky mají pokročilé časové funkce. Lze nastavovat mnoho variant podle potřeby uživatele. Zámek je například neaktivní o víkendu, lze ho otevřít jen od 8:00 - 16:00 hodin a takových časových oken je možné nastavit i několik denně a na jednotlivé dny v týdnu různě. Lze nastavit dokonce neaktivitu při státních svátcích, dovolené nebo při obědě kdy u trezoru nebude obsluha.

 Funkce časového zámku

Tichý alarm

V případě vydírání je možno spustit tichý alarm tím, že se zadá poslední číslo kódu +1 nebo –1 (je-li poslední číslo např. 7, alarm se spustí při čísle 6 nebo 8). Funkce zámku je zachována jako při otevíracím kódu a násilník nepozná spuštění tichého alarmu. (musí se nastavit).

 Tichý alarm trezoru

Servisní klíč

Servisní nebo také nouzový zámek (často na klíč) se používá pouze na přání klienta. Nekteré elektronické zámky ho mají jako svojí součást (laciné čínské nebo kvalitní certifikované). Jeho funkce spočívá například při poruše elektronického zámku, poškození zlodějem, strátě tajné kombinace nebo když dojde baterie, která se nekdy mění zevnitř. V podstatě klíč obejde elektroniku a proto i klíčový zámek musí být ve srovnatelné bezpečnosti, certifikovaný. Vyvarujte se trezorů z hobby marketů, na nich jsou vetšinou velice snadno překonatelné servisní klíče! S trochou nadsázky lze říct, že na laciných elektronikách je servisní klíč proto, že již výrobce počítá s poruchovostí laciného elektronického zámku.

Servisní klíč trezoru

Systém čtyř očí

Pro otevření trezoru musí být zadány dva platné šestimístné kódy. Je to výhodné tedy pro dva společníky, kteří se jeden bez druhého nedostanou do trezoru. Pořadí zadávání tajných kódů je libovolné. Otevřít mohou také dva kódy ze všech platných, nastavených - při více uživatelích. Systém 4 očí lze také vyřešit dvěma zámky, kdy jeden ze společníků může odemknout ráno a druhý společník potom vstupuje do trezoru přes den. Například ředitel - sekretářka nebo lékař - sestra.

 Systém čtyř očí

Dočasná platnost přístupu

Některým elektornickým zámkům je možné nastavit platnost kódů. Manažer dovolí plnohodnotného uživatele trezoru. Víme ale, že je ve firmě na měsíční stáži a tak k jeho kódu přiřadíme platnost právě jeden měsíc. Samozřejmě využití je daleko širší a klienti mají různé požadavky. Platnost dočasného kódu může být od jednoho dne až do 3 měsíců.

Jednorázově platné kódy

U některých zámků má manažer možnost zadat uživatele, který má jednorázový kód a může tak jen jednou vstoupit do trezoru a něco si například vyzvednout.

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání u trezorového zámku může sloužit pro větší bezpečnost. Jedná se například o odpojení elektrického napájení zámku z jiné místnosti. Druhá možnost je, že samotná zadávací klávesnice je jinde než trezor a ovládá se tedy na dálku.

 Dálkové ovládání elektronického zámku

Elektronický klíč

Rozšířením elektronického zámku na trezoru je elektronický klíč. Manažer a každý uživatel trezoru pokud jich je víc, nosí například na svém svazku klíčů elektronický čip. Takový čip přiloží k elektronickému zámku a teprve následně může nastavit kombinaci na klávesnici. Tento systém zamezuje neoprávněné manipulaci se zámkem a k jednoznačnému rozpoznání uživatelů. To potom pomáhá při výpisu vstupů do trezoru (volitelná funkce).

 Klíč k elektronickému zámku

Zavření trezoru kódem

Při aktiviování této funkce je uzavírací proces potřeba potvrdit zadáním platného kódu. Nikdo bez platného kódu tedy nemůže trezor zamknout. Může to být požadavek v metodice danné organizace, aby systém mohl být zamčen pouze oprávněnými osobami. potom může být také uživatelské číslo zaznamenáno do protokolu. Tuto funkci lze získat jen u některých zámků a její parametry se nastavují pomoc softwaru v PC.

Výměna baterie

Výměna baterie v elektronického zámku

Trezorové elektronické zámky pro svou funkci používají 9V alkalickou baterii. Při běžném používání, například dvakrát denně baterie vydrží asi dva roky. Vyplatí se koupit kvalitní baterii. Když zámek nechce otevřít trezor na správnou kombinaci je to ve většině případů právě baterií. U kvalitních zámků není potřeba k výměně baterie servisní klíč. Baterie se tak mění buď přímo pod zadávací klávesnicí zvenku nebo se nová baterie přiloží ke klávesnici, otevře se kódem a baterie se vymění na vnitřní straně dveří trezoru.

zpět domů

Kontakt

Články zdarma

Jak si vybrat trezor?


průvodce světem trezorů

Kam umístit trezor?


nejčastější umístění

7 závažných chyb!


při používání trezoru

Bezpečnostní třídy


hlavní údaj při koupi trezoru

Proč mít trezor?


co uložit do trezoru

Jak si vybrat zámek?


trezorové zámky

Trezor na dlouhé zbraně


jak si vybrat?