jinova trezory

Trezorové dveře

Jedna z hlavních činností společnosti jsou trezorové dveře. Rozsáhlé zkušenosti za posledních 20 let dovolují našemu týmu navrhovat, stavět a instalovat trezorové dveře pro širokou škálu zákazníků. Kromě soukromých domů, bytů a firem se jedná o velvyslanectví, vládní a vojenská zařízení, bankovní domy a peněžní instituce. Naše služby sahají od poradenství přes projektování až po instalaci "na klíč". Služby "na klíč" jsou velkou konkurenční výhodou. Trezorové dveře s instalací od jednoho dodavatele.

V základu jsou osazeny klíčovým zámkem, ale na přání je zámková technika na trezorových dveřích libovolná. Nejčastěji dodáváme trezorové dveře v šedobílé barvě RAL 9002 a občas RAL 9005 černé. Na přání mohou mít barvu libovolnou. Standardně jsou panty na pravé straně, ale lze udělat zavěšení na levé straně a na zakázku se mohou trezorové dveře otevírat i dovnitř.

trezorové dveře TD 90

Trezorové dveře
TD
šroubovací

V současné době nejpopulárnější montážní provedení dveří je šroubováním. Zedník Vám připraví přesný stavební otvor a pak se trezorové dveře dovezou, nastěhují a ukotví skrz zárubně. Celkem rychlé a čisté i v zařízeném interiéru. Trezorové dveře TD je možné později přestěhovat. Tyto dveře mohou být levé nebo pravé.

trezorové dveře TDV 80 otevírané dovnitř

Trezorové dveře
TDV
otevírané dovnitř

Dveře stejných parametrů a bezpečnosti jako TD akorát se otevírají dovnitř chráněného prostoru. Oceníte všude tam kde není příliš místa. Toto provedení lze také snadněji maskovat například za knihovnu apod. Dveře se dělají levé nebo pravé. V několika základních rozměrech a libovolným zámkem.

trezorove dvere TD 80

Trezorové dveře
TD
s packami

U montážního provedení s packami ušetříte na pořizovacích nákladech, ale zase montáž je o něco složitější. Tyto dveře se zalijí železobetonem a tak se pevně spojí s okolní trezorovou místností. Tyto montáž neděláme "na klíč". Můžeme usadit dveře do železných prutů a následně zedníci zalijí betonem nebo zazdí.

Trezorová místnost

Trezorové dveře se vyrábějí pro vytvoření trezorové místnosti. Lidé si pořizují trezorové místnosti na hodnoty, na sklady zbraní podle zákona a nebo na utajované archivy. Trezorová místnost musí splňovat zákonné požadavky. Základem je, aby stěny, strop a podlaha měly alespoň stejnou bezpečnost jako dveře. Pro uložení zbraní je to Nařízení vlády č.217/2017. Mělo by se počítat již při výstavbě s přípravou pro trezorové dveře. Vyrábějí se nejčastěji v I. bezpečnostní třídě a také ve vyšším zabezpečení ve II. třídě. Někdy i ve III. třídě.

ikona dveře otevírané dovnitř

Trezorové dveře otevírané dovnitř

Na přání klientů se vyrábějí také dveře otevírané dovnitř chráněného prostoru. Najdou své použití všude tam kde před vstupem do trezorové místnosti není dostatek místa na otevřené dveří směrem k sobě. Toto provedení je certifikované na I. třídu a je tedy stejně bezpečné.

levé trezorové dveře

Určení strany dveří levé nebo pravé

Postavte se tak, abyste viděli panty. Trezorové dveře se musejí otevírat směrem k Vám (Je ale jedno, jestli jste uvnitř nebo vně chráněného prostoru). Pokud jsou panty po vaší levé ruce, jedná se o levé dveře, pokud jsou po pravé, jsou to pravé dveře.

Určení strany dveří levé

Zámková technika trezorových dveří

V základním provedení jsou trezorové dveře se zámkem na klíč na chráněné straně. Na přání je možný jiný zámek nebo dva zámky. Trezorové zámky jsou jednostranné - odemykají se jen z jedné strany. U trezorových dveří je více variant jak dveře zamykat a jak se uvnitř zamknout. Zamykání trezoru je jednoduší, u trezorových dveří je více možností. Více o trezorových zámcích.

Trezorový zámek na klíč

trezorový zámek na klíč

Zámek na klíč je v základním provedení trezorových dveří. V naší internetové ceně je vždy trezor se zámkem na klíč. Za příplatek je jiný zámek nebo dva zámky. K trezoru se standardně dodávají 2 klíče s délkou obvykle od 65 do 120 mm. Na přání libovolný počet.

Mechanický kombinační číselník

trezorový kombinační zámek

Populární trezorový zámek, který přebírá některé výhody od zámku na klíč a některé od elektronických. Nemusíte nosit klíče ani měnit baterii. Zadávání kombinace je ale delší a někoho může odradit systém točení. Velice vhodný zámek, když jdete občas do trezoru.

Elektronický zámek

trezorový elektronický zámek

Elektronické zámky jsou velice rychlé a pohodlné. Jen se za ně musí více připlatit a jednou za čas vyměnit baterii. Zadávací klávesnice je v mnoha provedeních od plastových po kovové. Tlačítka mohou být gumová nebo foliová. Mají další funkce, které u jiných typů zámků nejsou možné.

Panické trezorové dveře

panické trezorové dveře

Trezorové dveře vytvoří bezpečný prostor pro Vaše cennosti, pro zbraně nebo archiv utajovaných materiálů. To potom stačí jen jedna klika na venkovní chráněné straně. Dveře je ale možné rozšířit o druhou kliku uvnitř a potom je možné se tam zavřít. Před násilníkem a nebo si jen v klidu prohlížet sbírky.

Klika na chráněné straně

V základním provedení je jedna klika na chráněné straně dveří. Odemknete zámek, otočíte klikou a můžete vstoupit. Klika roztahuje blokovací válcové čepy do stran. Dveře blokují do všech čtyř stran. Když je zámek zamčený, nejde klikou otočit.

Klika z obou stran

Místnost otevřete a můžete vstoupit dovnitř. Uvnitř si chcete nerušeně prohlížet vzácné sbírky, zbraně nebo zlaté slitky. Nabízí se možnost se uvnitř místnosti zavřít nebo i zamknout. V nabídce je proto klika na obou stranách dveří a také zámek, který se uvnitř zamknete.

Trezorové dveře - denní mříž, branka

Denní mříž

Jako příplatkové příslušenství je možné trezorové dveře osadit denní mříží. Mříž se používá při každodenním provozu nebo výrobě, kdy jsou trezorové dveře otevřené stále a před nežádanými návštěvníky vnitřní prostor chrání právě denní mříž, která je osazena libovolným zámkem, ale nejčastěji vložkou na klíč. Na obrázku jsou dveře TD 90 se dvěma klíčovými zámky. Je vidět denní mříž z kulatiny, připravená na vložku a dveře se montují zazdíváním do betonu nebo zazděním do plné cihly. Konkrétně je tohle provedení pro ostrahu letiště, ale často se prodávají například zlatníkům.

Montáž trezorových dveří

montážní provedení trezorových dveří

Montážní provedení šroubováním

Dnes oblíbené montážní provedení. Nejčastěji prodávané na trezorových dveřích. Připraví se přesný stavební otvor. Jen o trochu větší než venkovní rozměr dveří. Následně se trezorové dveře kotví skrz zárubně.

trezorové dveře pro zazdění

Montážní provedení pro zazdění

Méně používané montážní provedení je pro zazdění nebo zalití do betonu. Cenově jsou zazdívací dveře výhodnjší, ale zase mají náročnější montáž. Trezorové dveře se mohou zalít betonem nebo zazdít cihlami.

Trezorové dveře pro uložení zbraní

Nařízení Vlády č. 338 > 347 > 503 > 217

Nařízení Vlády o uložení zbraní se celkem často měnilo až k aktuální podobě pod číslem 217/2017 Sb. Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní považují uzamčená místnost nebo samostatný objekt (dále jen "zvláštní objekt"), které splňují požadavky podle § 5:

Paragraf 5

nařízení vlády o trezorových dveřích


(1) Zvláštní objekt je vybaven trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle české technické normy ČSN EN 1143-1, nebo celoocelovými dveřmi, které splňují požadavky 5. bezpečnostní třídy podle technické normy ČSN EN 1627.
(2) Stěny, stropy a podlahy zvláštního objektu mají minimální tloušťku
a) 300 mm, pokud jsou zhotoveny z cihel, popřípadě z vápenocementových bloků nebo pórobetonových tvárnic, nebo
b) 150 mm, pokud jsou zhotoveny z betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu.
(3) Okna, světlíky, komíny, větráky, šachty a další otvory o rozměrech větších než 150 mm x 150 mm, které se nacházejí ve vnějším plášti zvláštního objektu, jsou opatřeny pevně zabudovanými ocelovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 10 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 130 mm. Spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány. Kotvení mříže se provede pomocí kotev s roztečí nejvýše 750 mm a zasazených ve zdivu do hloubky nejméně 150 mm... Celý text.
(4) Od druhého nadzemního podlaží zvláštního objektu... lze místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem... Celý text.

Výrobce trezorových dveří

V České republice je hned několik výrobců trezorových dveří. Ke spočítání Vám budou ale stačit prsty na jedné ruce. Jsou u nás kvalitní výrobci. Průměrní výrobci trezorových dveří. A pak výrobci trezorových dveří, kteří mají výrazně levnější cenu než ostatní. Pak ale cena odpovídá kvalitě. Horší trezorové dveře se k nám spíše dováží z okolních zemí. Poznáte je například, že nejsou certifikované Národním bezpečnostním úřadem.

Většinou výrobci trezorových dveří nemají koncesi. Vyrábí a službám se nevěnují. Nesmí ale stěhovat a montovat trezorové dveře, dělat servis. To musí jedině firma s koncesí na "Bezpečnosntí služby k ochraně majetku a obyvatel.

Trezorové dveře na zakázku

Výrobce trezorových dveří může nabídnout úpravy standardních výrobků. Máte požadavek na netradiční umístění trezorových dveří? Podobné zakázky pro nás nejsou ničím neobvyklým. Obvykle se upravuje rozměr. Nejčastěji se změnšuje rozměr. Také zámková technika může být podle přání. Jiný typ zámku, více zámků, servisní zámek apod. Setkali jsme se také se zvláštními požadavky. Udělat dveře se skoseným rohem, v modré barvě se šedou, s kukátkem nebo s okýnkem pro vězně.

Trezorové dveře pro rezidence

V současné době je rychlý rozvoj veřejně dostupných informačních a sledovacích technologií. Je velmi obtížné pro bohaté lidi a jejich rodiny aby skryli své domovy před agresivními médii a zločinnými prvky. To znamená, že je třeba zajistit, že jsou rezidence plně zabezpečené před zločinci a extremisty. V dnešní době je to důležitější než kdy jindy. Jinova má rozsáhlé zkušenosti poskytující širokou škálu řešení, trezorových dveří a panických dveří. Dveře jsou přizpůsobeny specifickým potřebám klientů a hlavně jejich rozpočtu.

Mezi našimi soukromými klienty jsou také manažeři, podnikatelé, celebrity, sportovci, umělci a další lidé v centru pozornosti. Jinova pomáhá zajistit bezpečnost klientů, prázdninových domů a pracovišť.

zpět domů

Trezorové dveře

všeobecné informace
informace o místnosti
druhá třída dveří
hlavní údaj při koupi trezoru
panická trezorová místnost
montáž trezorových dveří
dovnitř trezorové místnosti
neprůstřelné dveře
atypické a rozměry na zakázku

Kontakt

Články zdarma

průvodce světem trezorů
nejčastější umístění
při používání trezoru
hlavní údaj při koupi trezoru
co uložit do trezoru
trezorové zámky
jak si vybrat?