Likvidace trezorů

Likvidace trezorů

Když Váš trezor dosloužil nebo se ho jen potřebujete zbavit, přichází na řadu jeho likvidace. Veškeré starosti bereme na sebe. Trezor vystěhujeme, odvezeme anebo v některých případech se začíná s demontáží již na místě. Odvezeme si nepotřebný trezor, jeho části a veškeré stavební sutě. Po práci po sobě uklidíme. Následně se trezor ekologicky zlikviduje, ale není to tak snadné, že by se jen odvezl do sběrných surovin. Velkou většinu trezorů ve sběrnách druhotných surovin nevezmou, protože mají mezi stěnami výplň z betonu, nebezpečného azbestu, popelu apod.

Nejlépe nám rovnou pošlete jeden nebo dva obrázky trezoru jako náhled. K tomu v jakém je městě a patře.

Odvezení trezoru k likvidaci

likvidace trezoru

Po dohodě odvezeme trezory. Zlikvidujeme a je o tom vyhotoven protokol s potvrzením ekologické likvidace. Někdy se může trezor likvidovat na místě, hlavně kvůli nemožnosti vystěhování nebo když je to příliš náročné. Někdy nám ho klienti sami přivezou.

Trezory jsou z velké části kovové a to co z trezoru vidíte jako jeho uživatel je v podstatě jen kov. Trezory ale běžně mají mezi dvěma plášti další materiály a ty mohou být brány jako nebezpečný odpad. V současné době jsou mezi lidmi stále ještě trezory s Azbestem! od jednoho českého výrobce, který funguje dodnes. Dalším velice běžným případem jsou trezory plněné betonem, který také podléhá ekologické likvidaci.

Likvidace trezorových dveří a trezoru ve zdi

trezor ve zdi

Trezorové dveře a trezory do zdi se většinou rozebírají na místě. Likvidace je náročnější, protože když se provede kvalitní montáž do zdi, musí být obtížné znovu trezor ze zdi vyndat. Často zákazníco na takový trezor raději zapomenou a nechají ho někde ve zdi. Někdy můžete přemýšlet o repasování. Stačí k nám doručit jen dveře z trezoru ve zdi. Je také možné dovnitř do vysloužilého trezoru vyrobit nový jako vložku.

Šrotovné a výkup trezorů

Vykupujeme staré a nepotřebné trezory. Nabízíme za ně slevu na nový trezor. Nabídněte nám jakýkoli trezor a to i zamčené a poškozené kusy. Vykupujeme také veškeré ozdoby na historické trezory, doplňky a literaturu.

Ekologická likvidace

Pro banky, ministerstva a jiné organizace děláme službu likvidace trezorů na ještě vyšší úrovni. To znamená, že provedeme nejen odstranění trezoru, ale také obdržíte veškeré potřebné dokumenty o tom, že byl trezor ekologicky zlikvidován. Nakládání s odpady může být v organizaci podceňováno, ale stále více na to začíná stát dohlížet.