Dokumenty o trezorech

dokumenty k trezoru

Ke každému novému trezoru dodáváme celou složku s potřebnými dokumenty. Návod k používání trezoru, návod k zámku, certifikát shody, certifikát NBÚ (když ho trezor má), návod na zazdění, návod na kotvení a záruční list. Papíry je možné si vyžádat i později.

Certifikáty trezorů

Certifikovaný trezor můžete mít jedině když je na něm kovový štítek výrobce. Bez diskuze. Jedině štítek prokazuje co je to za výrobek. Jako rodný list. Potom musí být na štítku vyznačená norma. Tedy EN 1143 nebo ČSN 916012 a nebo nějaká norma ohnivzdornosti.

Certifikát shody

Certifikát shody k trezoru

Trezory se vyrábí podle certifikátu shody. Aby jeden model trezoru byl stále stejný jako ten, který se nechal otestovat. Certifikát shody je jediný papír pro výrobce, že smí vyrábět certifikované trezory. K trezoru se potom dává kopie. Rozhodující je ale kovový štítek na dveřích trezoru.

Certifikát NBÚ

Certifikát NBÚ k trezoru

Většina trezorů vyráběných v ČR je také certifikována Národním bezpečnostním úřadem. Certifikát říká, jaké utajované dokumenty můžete do trezoru ukládat. Do bezpečnostních projektů je možné dodat trezory a zámky s požadovanou bodovou hodnotou. Není možné mít certifikát NBÚ bez certifikátu shody.

Certifikát na uložení léků

V nabídce jsou trezory vhodné na uložené léků, opiátů a drahých lékařských nástrojů. Sejfy a trezory, které odpovídají na uložení opiátů podle norem a nařízení.

Návody k trezorům

ikona kotvení trezorů

Návod na kotvení

Trezory, které jsou certifikované musí být také ukotvené. Kvalitně, předepsanou silou a do firmy s koncesí. Podle normy musí mít certifikované trezory kotevní otvor/y. Jedině, necertifikované a s hmotností přes tisíc kilogramů, takové se podle normy kotvit nemusí.

ikona zazdění trezorů

Návod na zazdění

Trezory k zazdění jsou dodávané s návodem jak správně zazdít trezor. V návodu jsou věci na které si dát při zazdívání pozor. Zazdění podle návodu bude odpovídat také normám a nařízením. Zazdívání můžete dělat sami nebo jedině firma s koncesí.

ikona trezorový zámek

Návod k trezorovému zámku

Návod k používání trezorových zámků. K trezoru se dodává návod k zámku na klíč, ke kombinačnímu číselníku, k elektronickému zámku a k biometrickému zámku. K trezorům co máme v nabídce jsou návody v českém jazyce a na vyžádání i v dalších jazycích.

O zbraních

Zákon o zbraních

Uložení zbraní v trezoru nařizuje Zákon o zbraních číslo 119/2002 Sb. s novelizovaný číslem 13/2021 Sb. Zákon rozděluje množství uložených zbraní do kategorií. Uložení 2 zbraní, 10 kusů, 20 kusů a neomezený počet.

Nařízení vlády o zbraních

Nařízení číslo 217 z roku 2017 stanovuje technické požadavky na uložení zbraní. Doplňuje Zákon o zbraních a vysvětluje jednotlivé pojmy: uzamykatelná ocelová schránka, skříňový trezor, zvláštní objekt nebo komorový trezor.