Certifikace a bezpečnostní třídy u trezorů na zbraně

Trezory na zbraně se liší od ostatních trezorů právě svým použitím. Trezory na zbraně se řídí zákonem č. 13/2021 Sb. a ten je nade vším (před novelizací zákon č. 119/2002 Sb). Teprve v zákoně se hovoří o dalších normách, které musí trezor na zbraně splňovat. Se zákonem je úzce spjato Nařízení Vlády č. 217/2017Sb. (původně č. 338, potom č. 347 a potom č. 503), které vykládá zákon a určuje technické požadavky na uložení zbraní a podmínky skladování zbraní. Jsou to bezpečnostní prvky pro zabezpečení dvou zbraní. Odolnost trezorů do 10 zbraní a také bezpečnostní třídy treozrů na 20 a více zbraní. Třídy řeší česká norma základní bezpečnosti sejfů ČSN 916012 a celoevropská norma EN 1143 pro trezory.

Zákon a nařízení o zbraních

V zákoně se dočtete podmínky uložení zbraní. Jak mají vypadat trezory potom v nařízení.
Řeší se kategorie na 2 zbraně, na deset, na dvacet a na neomezený počet.

§

Zákon o uložení zbraní č. 13/2021 Sb.

Aktuální zákon č. 13/2021 Sb. (novelizovaný zákon číslo 119/2002 Sb.) o zbraních a střelivu se věnuje mimo jiné správnému uložení zbraní. V paragrafu 29 se dočtete, že musíte zbraně A, B a C vhodně zabezpečit, a že musíte umožnit vstup při kontrole. V paragrafu 58 se popisuje kolik zbraní je možné kam uložit (rozdělení do 3 kategorií). Tento paragraf se může zdát nesrozumitelný, ale stačí si zároveň přečíst Nařízení vlády č. 217/2017 Sb. Tam se pojmy celkem jasně vysvětlují.

§

Nařízení Vlády č. 217/2017 Sb.

U nařízení č. 217 je důležité porozumět zákonu číslo 13/2021 Sb. (před novelizací zákon č. 119/2002 Sb) a nebo lépe si číst oboje najednou. Uložení zbraní je totiž popsáno částečně v zákoně a doplňují to informace v nařízení. V paragrafu 2 se stanoví parametry zařízení a vysvětlují pojmy. V paragrafu 3 je pak jasně napsáno, jak má vypadat trezorová místnost.

Nízká bezpečnost trezorů na 2 zbraně

15 odporových jednotek a zámek třídy "A"

15 odporových jednotek, trezoru

Asi nejvíce diskutovaná část z Nařízení Vlády 347. Hodně lidí se tady snaží najít svojí berličku. Dokázat tímto, že ten jejich necertifikovaný trezor doma vlastně odpovídá na uložení zbraní. Přitom je to celkem jasné. Trezor musí mít zámek třídy "A", to neobejdete. Druhý požadavek je 15 RU (odporových jednotek). V tom je právě ten zádrhel. Musíte dokázat, že Váš trezor má 15 RU! Nelze říct, je přeci nedobytný a odolá všemu. Je nutné doložit nějaký certifikát! Odporové jednotky řeší norma EN 1143. Určovat kolik má co jednotek může státem akreditovaná zkušebna. Rozhodně nemůžete sami. Nemůže tak udělat ani prodejce/dovozce trezoru. Dokonce ani výrobce trezoru samotného!

Je možné se tedy setkat s certifikátem, který není vystavený na bezpečnostní třídu. Je na něm uvedeno, že trezor odpovídá na uložení zbraní do 10 kusů a odpovídá podmínkám zákona 119/2002 Sb po novelizaci č. 13/2021 Sb.. Takový certifikát je naprosto dostačující k trezorům na zbraně. Když ale chcete ukládat také nějaké další hodnoty, už by to chtělo certifikovanou bezpečnostní třídu.

Bezpečnostní třída S1 a S2 podle EN 14450

třídy S sejfy, trezory

Plechový nábytek, kterému se oficiálně říká trezorové schránky. Například pro uložení nářadí v garáži nebo šanony v kanceláři. Schránky nemají žádné odporové jednotky. Proto nejsou vhodné na uložení více než 2 ks zbraní! Z pohledu uložení zbraní je tato bezpečnostní třída zcela zbytečná. Nevím proč by někdo certifikoval trezory na zbraně právě podle této normy. Bezpečnostní třídy S mají předepsaný trezorový zámek třídy A podle EN 1300. Třída S1 je vhodná na uložení hodnot kolem 5 tisíc a třída S2 potom na 10 tisíc korun.

Vyšší bezpečnost trezorů na 10 zbraní

Základní bezpečnost ČSN 916012

bezpečnostní třídy Z podle ČSN 916012

Bezpečnostní třídy Z jsou čistě pro Českou republiku, je to naše norma a tedy i české trezory. Výjiečně si udělá certifikát v ČR zahraniční firma. "Z" jako základní bezpečnost jsou jednoplášťové a více plášťové sejfy. Vždy musí mít certifikovaný trezorový zámek. Zámky se vyrábí minimálně ve třídě A.

Bezpečnostní třída Z1

V podstatě na tuto třídu je dostačující plechová schránka s trezorovým zámkem a nějakým rozvorem. Tato bezpečnostní třída se ale nevyrábí. Všechno co výrobci trezorů vyrobí je možné certifikovat do vyšších tříd. Na uložení zbraní je třída Z1 zbytečná nebo přesněji slouží na uložení 2 ks.

Minimálně jeden zámek třídy A

Úložná částka kolem 10 tisíc

Odporové jednotky 10/10 RU

Bezpečnostní třída Z2

Ta nejnižší možná bezpečnostní třída, která dokazuje, že sejf je odpovídající na zbraně, že má 15 RU... V nabídce jsou sejfy na krátké zbraně sejfy NSS, které jsou certifikované do bezpečnosntí třídy Z2. A na dlouhé zbraně oblíbená řada trezorů ZBS.

Minimálně jeden zámek třídy A

Úložná částka 30 - 40 tisíc

Odporové jednotky 15/20 RU

Bezpečnostní třída Z3

Vyšší zabezpečení deseti zbraní než je to základní ve třídě Z2. Do trezoru můžete ke zbraním uložit ještě drahý fotoaparát nebo nějakou hotovost okolo 50 tisíc korun. V nabídce je jedna výrobní řada NT v bezpečnostní třídě Z3. Menší sejfy na krátké zbraně a také vysoké na uložení dlouhých.

Minimálně jeden zámek třídy A

Úložná částka do 50 tisíc

Odporové jednotky 20/25 RU

Nejvyšší zabezpečení zbraní podle normy EN 1143

uložení zbraní, třída 0 podle 1143

Bezpečnostní třída 0
na deset zbraní

S třídou 0 se asi často nesetkáte. Nějaký úředník vymyslel takové nešťastné označení a časem tato třída asi úplně zanikne. Dnes máme v nabídce jednu nebo dvě výrobní řady. Z pohledu zbraní je tato třída vhodná na uložení 10 kusů zbraní. Takže se v podstatě vyrovná s třídami Z1, Z2 a Z3. Bezpečností je o něco výš. Odporové jednotky jsou 30/30 RU.

uložení zbraní, první třída 1 podle 1143

Bezpečnostní třída I
na dvacet zbraní

Trezor v I. třídě je již dobře zabezpečený. Je tedy vhodný na 20 kusů zbraní podle zákona, ale zbraněmi to nekončí. První třídu si kupují lidé do domácnosti a menší podniky. Je vhodná na uložení dalších hodnot od 100 tisíc až do 1 milionu (s dalším zabezpečením), utajovaných materiálů (stupně "Tajné" podle NBÚ) apod. Máte tedy doma více zbraní a nebo k té jedné chcete uložit i nějakou hotovost, pas a důležité dokumenty.

uložení zbraní, druhá třída 2 podle 1143

Bezpečnostní třída II
pro zbraně a cennosti

II. bezpečnostní třída je již celkem vysoká. Pro domácnosti je to většinou nadstandard. Z hlediska zbraní je na dvacet kus odpovídající stejně I. třída jako II. třída. Druhá je tedy vhodná na uložení dražších zbraní a nebo zbraní společně s cennostmi. Do II. třídy je možné ukládat hodnoty okolo 200 tisíc až do 3 milionů. Podle dalšího zabezpečení na místě, podle místa instalace a podle konkrétní polišťovny.

Minimálně jeden zámek třídy A

Úložná částka kolem 50 tisíc

Odporové jednotky 30/30 RU

Minimálně jeden zámek třídy A

Úložná částka okolo 300 tisíc

Odporové jednotky 30/50 RU

Minimálně jeden zámek třídy A

Úložná částka okolo 500 tisíc

Odporové jednotky 50/80 RU

trezorové dveře

Trezorové dveře v I. bezpečnostní třídě

Trezorové dveře jsou velice zajímavé. Můžete si vytvořit libovolně velkou trezorovou místnost, komorový trezor. Podle zákona vznikne prostor na neomezený počet zbraní. Výhodné je to určitě pro střelnice a obchody se zbraněmi. I když i v domácnosti je hodí trezorová mísnost kam se uložení nejen zbraně, ale i další hodnoty. Trezorové dveře se dělají také v panickém provedení a je potom možné se uvnitř zamknout.

Počet zbraní v trezoru

Bezpečnostní třída S1podle normy EN 14450žádné odporové jednotkypro uložení 2 ks zbraní
Bezpečnostní třída S2podle normy EN 14450žádné odporové jednotkypro uložení 2 ks zbraní
Bezpečnostní třída Z1podle normy ČSN 91601210/10 RUpro uložení 2 ks zbraní
Certifikát na 15 RUpodle normy EN 114315 RUpro uložení 10 ks zbraní
Bezpečnostní třída Z2podle normy ČSN 91601215/20 RUpro uložení 10 ks zbraní
Bezpečnostní třída Z3podle normy ČSN 91601220/25 RUpro uložení 10 ks zbraní
Bezpečnostní třída 0podle normy EN 114330/30 RUpro uložení 10 ks zbraní
Bezpečnostní třída Ipodle normy EN 114330/50 RUpro uložení 20 ks zbraní
Bezpečnostní třída IIpodle normy EN 114350/80 RUpro uložení 20 ks zbraní