Bezpečnostní dveře v 5. třídě

Protože naše společnost nevyrábí ani nenabízí bezpečnostní dveře, nikdy jsem se o ně nezajímal. To se změnilo když se mě jeden klient zeptal, proč by si měl svůj sklad zbraní zabezpečit trezorovými dveřmi když stačí bezpečnostní? Zákon o uložení zbraní a Nařízení Vlády opravdu o bezpečnostních dveřích hovoří jako o možné náhradě za trezorové.

Certifikované bezpečnostní dveře v 5. třídě

Z pohledu bezpečnosti je srovnatelná 5. třída bezpečnostních dveří s I.třídou trezorových dveří. Z pohledu ceny a použitelnosti, ale o bezpečnostních dveřích neuvažujte.
bezpečnostní dveře 5. třída

Bezpečnostní dveře v 5. třídě a trezorové dveře v 1. třídě?

Bezpečnostní dveře se vyrábí v pěti bezpečnostních třídách podle normy ČSN EN 1627. Vstupní dveře do bytů se běžně prodávají ve druhé a třetí třídě. Kdo chce něco lepšího koupí si 4. třídu. Do výroby páté třídy se nikdo nepouští, je to jako kdyby pro Vás vyrobil automobil výrobce jízních kol. Trezorové dveře se řídí podle jiné normy normy EN 1143.1.

bezpečnostní třídy trezorových dveří

Kde bezpečnostní končí pokračují trezorové dveře

Pro výrobce bezpečnostních dveří je pátá třída již něco extrémního, něco drahého a navíc něco co si nikdo nekoupí. Podle toho vypadá žalostná nabídka bezpečnostních dveří v páté třídě na trhu. Certifikované dveře jsem sehnal pouze jediné. Chtěl jsem se tedy zeptat jak takové dveře vypadají a kolik například stojí. Rozhovor s prodejcem, ale dost překvapil:

Jak si koupit bezpečnostní dveře?

První zajímavá otázka prodejce: "Jak často budete dveře otevírat?" tak jsem se zamyslel proč je to pro ně důležité a odpověděl, že tak alespoň jednou denně. Na to byla nečekaná odpověď: "Tak na to nejsou dělané, ty jsou tak otevřít jednou za čas. A stejně je sám neotevřete." Jestli jsem byl první otázkou překvapen, tak tady jsem nestíhal. Dávám si záležet s přemýšlením... jak je to možné? Na to mi prodejce odpověděl, že: "Takové dveře v 5. bezpečnostní třídě jsou už velice těžké, mají okolo 200 kg a to sám neotevřete." Nakonec jsme se tedy dohodli, že ve dvou lidech by se dveře dali otevřít! Tak se ptám ještě na cenu, alespoň orientačně. Kolik taková sranda asi stojí? Dozvěděl jsem se, že za existenci firmy prodali tak dvoje a že se bavíme o částce okolo 200.000,- Kč. To bude asi všechno co jsem chtěl vědět.

Bezpečnostní dveře v 5. třídě musí odolat napadení po dobu 15 minut.

Bezpečnostní dveře pro uložení zbraní

Pokud chcete zabezpečit zbraně v trezorové místnosti, jste na správné cestě. Zákon a Nařízení Vlády Vám nařizuje parametry takové místnosti (zvláštního objektu). Pokud jste tuto stránku dočetl až sem, asi si nebude chtít koupit bezpečnostní dveře, které sice budou odpovídat normám, ale jinak budou nepoužitelné. Nechte si zpracovat nabídku na trezorové dveře.

Zákon č. 13/2021 (novelizovaný 119/2002) Sb. O uložení zbraní

§ 58 - Zabezpečení zbraní a střeliva

paragraf

(4) Více než 20 přechovávaných zbraní kategorie A, B nebo C nebo více než 20.000 kusů střeliva se zabezpečuje v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem:

§ 3 - Nařízení vlády č. 347/2003 Sb. - prováděcí právní předpis

trezory na zbraně

Zvláštní objekt je vybaven trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1 nebo celoocelovými dveřmi, které splňují požadavky 5. bezpečnostní třídy podle České technické normy ČSN P ENV 1627. Jeho stěny, stropy a podlahy jsou zhotoveny z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu. Okna, světlíky, komíny, větráky, šachty a další otvory jsou opatřeny pevně zabudovanými ocelovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 10 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 130 mm. Spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány. Od druhého nadzemního podlaží zvláštního objektu lze místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J, nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu.